STRÅLSKYDD FÖR INDUSTRIN

Vi arbetar med alla aspekter av strålskydd och strålsäkerhet. 

Vi ger kurser inom området (företagsanpassade och allmänna), utför mätuppdrag för att fastställa strålnings och aktivitetsnivåer, ger råd vid tolkning av strålsäkerhetsföreskrifterna och strålskyddslagen etc.


Vi är experter inom området och är kostnadseffektiva. 

  

Kontakta oss för mer information!