STRÅLSKYDD FÖR INDUSTRIN

Vi arbetar med alla aspekter av strålskydd och strålsäkerhet. 

Vi ger kurser inom strålskydd (företagsanpassade och allmänna), utför mätuppdrag för att fastställa strålnings- och aktivitetsnivåer, ger råd vid tolkning av strålsäkerhetsföreskrifterna och strålskyddslagen etc.


Vi är experter inom området och är kostnadseffektiva. 

  

Kontakta oss för mer information!

Strålskydd industri