KONTAKT

Jag som leder Strålsäkerhet Norr heter Heikki Tölli.

Min erfarenhet av arbete med strålskydd sträcker sig

över 30 år. 

AB Strålsäkerhet Norr

Jag har disputerat inom den mättekniska och beräkningsmässiga delen av strålningsfysiken.

Under 80-och 90-talen arbetade jag som sjukhusfysiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg.

Mellan 1998 och 2003 tjänstgjorde jag på Internationella Atomenergiorganet (IAEA) i Wien.

Jag har också arbetat som universitetslektor vid Umeå universitet där jag dessutom hade

uppdraget som universitetets strålskyddsfysiker.

Med min långa erfarenhet och varierande bakgrund inom området kan jag bistå er i de

frågor och problemställningar som ni har. Det jag fokuserar på i den här verksamheten

är att alltid anpassa mitt bidrag utifrån Era frågeställningar. På så sätt kan jag bidra med kostnadseffektiva lösningar oavsett om det är fråga om utbildning eller mätmetoder,

mätanalys eller dosimetri.


Välkommen att kontakta Strålsäkerhet Norr!