Kraftvärmeverk

Vissa kraftvärmeverk omvandlar vanliga sopor till värme. Soporna kan vara importerade eller inhemska, t.ex. från sjukvården.

Erfarenheten har visat att radioaktiva ämnen ofta hamnar i soporna. Om dessa inte upptäcks i tid riskerar personalen utsättas för joniserande strålning samtidigt som värmeverket kan bli kontaminerad med dyrbar rengöring som följd.

Vi har gett ett stort antal utbildningar inom detta område, bl.a. till Mälarenergi AB och Fortum.

Vi har ett nära samarbete med företag som levererar och installerar strålningsdetektorer för kontroll av leveranser till och från kraftvärmeverken.