Förutom ett antal mindre företag, har vi haft nöjet att leverera konsulttjänster inom industriell strålskydd åt nedanstående stora och medelstora företag.

LKAB (mätning kontaminering, utbildning)

LKAB Metlab (strålskydd röntgen)

Boliden/Rönnskärsverken (aktivitetbestämning Po-210)

Boliden (utbildning detektion strålning)

Sensec (utbildning)

Mälarenergi (radioaktivitet i avfall)

SYSAV (radioaktivitet i avfall)

West Air (utbildn. transport radioaktivitet)

Fortum (radioaktivitet i avfall)

Sweco (utbildning detektion strålning)

WSP (utbildning detektion strålning)

Norra Skog (Sävar) (strålskydd röntgen)

Norra Skog (Kåge) (strålskydd röntgen)

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (radioaktivitet i avfall)

.

.

Flera av företagen har önskat upprepade utbildningar till nyanställda eller som repetition. 

Till Mälarenergi har vi gett utbildning vid 10 tillfällen, West Air (6 ggr), SYSAV (2 ggr). 

De upprepade önskemålen är ett kvitto på att våra utbildningar är uppskattade och uppfyller kraven som kunden ställer.