STRÅLSKYDDSUTBILDNING

Strålskyddsutbildning

Vi har lång erfarenhet av företagsanpassade strålskyddsutbildningar. Vi fokuserar på Era frågeställningar inom strålsäkerhet och strålskydd och vi skräddarsyr en utbildning som är både kompetenshöjande och kostnadseffektiv.


Om ni använder joniserande strålning inom er verksamhet är det viktigt att ha de nödvändiga kunskaperna om strålningen, hur den kan utnyttjas och hur de skadliga effekterna uppstår.Våra utbildningar uppfyller kraven ställda av Strålsäkerhetsmyndigheten.