Effektiv strålskydd

Korrekt strålskydd kräver rätt instrument och kunskap. Vi ser till att olika typer av mätuppdrag (strålskydd, kontaminationsmätningar, icke-destruktiv spektralanalys, gamma- och laddad partikeldosimetri etc.) utförs på ett säkert och optimalt sätt.


Om ni själva skall börja utföra mätningar av joniserande strålning är det viktigt att välja detektor med omsorg, att känna till dess möjligheter och begränsningar för optimala resultat.

Tack vare vår långa erfarenhet inom området kan vi hjälpa er inom mättekniken.


Vi utvecklar även företagsanpassade kurser inom detta område.