UTBILDNING

Vi är specialister på företagsanpassade utbildningar. Genom att fokusera på företagets frågeställningar inom strålsäkerhet och strålskydd kan vi skräddarsy en utbildning som är både kompetenshöjande och kostnadseffektiv.


Om ni använder joniserande strålning inom er verksamhet är det viktigt att ha de nödvändiga kunskaperna om strålningen, hur den kan utnyttjas och hur de skadliga effekterna uppstår.Våra utbildningar uppfyller kraven ställda av Strålsäkerhetsmyndigheten.